مدیریت هتل های زنجیره ای

راهکار PMS ما مجموعه کاملی از ابزارها را برای مدیریت عملیات هتل در اختیار هتل‌ها قرار می‌دهد.

1

گزارش‌گیری تلفیقی

گزارش‌های تلفیقی را در تمام دارایی‌ها ایجاد کنید تا بینشی در مورد عملکرد کلی به دست آورید.

جریان‌های کاری استاندارد

جریان‌های کاری و فرآیندهای استاندارد را برای اطمینان از سازگاری در تمام دارایی‌ها پیاده‌سازی کنید.

2

3

مدیریت داده‌های متمرکز

داده‌های مهمان، رزرو و سایر اطلاعات را به‌طور متمرکز مدیریت کنید تا کارایی را بهبود بخشید.

داده‌های مهمان، رزرو و سایر اطلاعات را به‌طور متمرکز مدیریت کنید تا کارایی را بهبود بخشید.

Logo Orange
Logo Orange

خدمات هوشمند رزرواسیون

هتل و اقامتگاه

Mangotels
منگوتلز به سادگی شما را به امکانات مدرن هتل‌داری متصل می نماید و شما می توانید با انتخاب پلن های متنوع نرخی بسته به نوع نیاز خود لذت هتل داری مدرن را تجربه کنید.
Mangotels

هتل‌داری هوشمند

زنبیل خرید